Ukategorisert

Det kryr av farer

Helsedirektoratet har i dag startet nok en sterk kampanje for å få færre røykere i Norge.

Denne gangen blir millioner av kroner brukt på en kampanje der barn er aktører i materialet som skal gå på TV- og radiokanaler de neste ukene. Det er akkurat som om Helsedirektoratet mistenker foreldre og foresatte for å pine egne barn gjennom å utsette dem for passiv røyking. Sånn er det ikke. Foreldre og foresatte tenker like godt som byråkratene i Helsedirektoratet. Foreldre og foresatte vil ikke utsette barn for unødvendige farer og dette inkluderer i stor grad passiv røyking.

Det kryr av farer i livet og tobakksvarer er ved misbruk helt sikkert farlig, både direkte og indirekte. Likevel kan vi ikke utrydde alle farene, heller ikke sigaretter. Det hjelper ikke at statens kampanjer blir sterkere og sterkere. Å bruke barn i reklamekampanje mot røyking er et sterkt virkemiddel i kampen mot tobakk.

Man eier sin egen kropp og har rett til å velge sin egen livsstil og gjøre sine egne valg. Mange borgere, veldig mange borgere, tar valg som ikke skader andre.

Det har i mange år vært store oppslag på for eksempel elendige innemiljø på skoler, kommunale skoler. Dårlig luftkvalitet, store variasjoner i temperaturforholdene, slett renhold, lydforhold, manglende belysning og dårlig toaletthygiene fører til ulike helse- og trivselsproblem. Dette er også farlig for barn og ungdommer, men slike problem er ikke like høyt prioritert i staten sammenlignet med kampen mot tobakk. Tobakksvarer skal staten bekjempe nesten for enhver pris. Utrolig!

Mest lest

Arrangementer