Notiser

Mer som politikerne kan skattlegge

Kommunen kan kreve eiendomsskatt på flytebrygger, ifølge NRK.no.

Saken har versert med medier i lang tid. Også Liberaleren har skrevet om flytebryggeskatten.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami