Notiser

Mer som politikerne kan skattlegge

Kommunen kan kreve eiendomsskatt på flytebrygger, ifølge NRK.no.

Saken har versert med medier i lang tid. Også Liberaleren har skrevet om flytebryggeskatten.

Mest lest

Arrangementer