Ukategorisert

Regjeringens anke i tomtefestesaken er avvist

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har avvist regjeringens anke av tomtefestedommen.

Dette betyr at EMDs dom 12. juni 2012 blir stående som endelig og at tomtefestelovens regler om forlengelse av festekontrakter ved festetidens utløp må endres.

Justis- og beredskapsdepartementet vil umiddelbart iverksette arbeidet med å gjøre de nødvendige endringer i tomtefesteloven, som ivaretar forpliktelsene etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Arbeidet reiser krevende spørsmål på et rettsområde preget av sterke interessemotsetninger. Det er videre tale om regler som berører grunnleggende interesser til et betydelig antall mennesker. Det er derfor viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt.

Regjeringen fremmet 14. september 2012 forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å avklare rettstilstanden inntil endelig rettsavklaring foreligger. Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil forlengelser av feste til bolighus og fritidshus reguleres av den midlertidige loven inntil endringene i tomtefesteloven er på plass.

(Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet)

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
  Keynes var en økonom for depresjoner.