Notiser

Bruker penger som fulle …..

Moss kommune er et godt eksempel på at det er små politiske forskjeller mellom partiene. Det nye regimet i Moss bruker for mye penger, ifølge Moss Avis.

Hvor vanskelig kan det være å kutte pengebruken?

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Wiborg
9 years ago

Hvor har du det fra? Økonomirapporten vi behandlet i går viser at kommunen ser utt til å gå i balanse. Dette pga. at vi har foretatt betydelige effektiviseringer og nedskjæringer. Samtidig har vi redusert eiendomsskatten for alle….

Erlend Wiborg
9 years ago

Tertialrapporten viser at kommunen ligger an til å gå i balanse ved årets slutt. Det er det som er avgjørende og i løpet av et budsjettår er det alltid mer og mindreforbruk på enkelte poster.

Etter at vi fikk et politisk skifte i Moss har vi effektivisert og kuttet sånn at eiendomsskatten allerede er redusert og vil bli ytterligere redusert neste år.

På nasjonalt plan bør du ikke glemme at FrP er det partiet som kutter desidert mest i offentlige utgifter.. Langt mer enn ditt parti Bjørn Magne 😉

Fra arkivet