Ukategorisert

Verdens tøffeste jobb?

Kripos søker tre personvernrådgivere, ifølge en stillingsannonse som er publisert på nettet.

Det er ikke sikkert det er verdens tøffeste jobb å være personvernrådgiver i Kripos, men det må være utfordrende. Kripos mener blant annet, ifølge oppslag på Nordlys.no, at kun private hjem skal slippe datalagring.

I tillegg er følgende avsnitt i innlegget Datalagring er ikke overvåking en klassiker:

–Det er ikke riktig, slik mange har hevdet, at hele befolkningen vil bli mistenkeliggjort og overvåket. Lagring av data skal omfatte alle, men vil bare eksistere som rådata i tilbydernes systemer. Direktivet stiller krav til at den lagrede informasjonen skal sikres mot ulovlig innsyn. Direktivet krever videre at politiets adgang til innsyn skal være lovregulert. Det skal føres tilsyn med at tilbyderne overholder sine forpliktelser. Dersom politiet skal få tilgang til data fra tilbyder, er det en forutsetning at det foreligger mistanke om en straffbar handling. Innsyn vil således bare gjelde for et svært lite antall personer som er under etterforskning i forbindelse med en straffesak.

Skal du jobbe som personvernrådgiver i Kripos, fortjener du virkelig lykkeønskninger. Lykke til!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer