Ukategorisert

Norge er skapt for korrupsjon

Dagsrevyen fokuserte i kveld på korrupsjon, og trakk frem et eksempel fra Kvalsund i Finnmark. Det finnes trolig ekstremt mange eksempler på korrupsjon med utgangspunkt i offentlig sektor.

Korrupsjon er i stor grad knyttet til samfunn med tillatelser, søknader, sertifikater og erklæringer. Et samfunn der det aller meste er regulert vil såkalte mellommenn ha et stort spillrom. I Norge er staten og kommunene mellommenn mellom produsent/selger og forbruker. Det er offentlig sektor fordelt på tre forvaltningsnivå som har ansvaret for utdanning, helsetjenester, eldreomsorg og infrastruktur. Innimellom alt dette er det konsesjonslovgivning og en haug med andre reguleringer. Det gjør at korrupsjon blir en integrert del av velferdsstaten. Skal rommet som mellommennene har bli mindre, må politikerne redusere velferdsstaten. Ingen ting tyder på en mindre stat. Alle de store partiene som kjemper om våre stemmer høsten 2013, ønsker å videreutvikle dagens ordninger som igjen betyr et voldsomt marked for korrupsjon.

Skal vi bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet, må statens størrelse reduseres!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer