Ukategorisert

Norge er skapt for korrupsjon

Dagsrevyen fokuserte i kveld på korrupsjon, og trakk frem et eksempel fra Kvalsund i Finnmark. Det finnes trolig ekstremt mange eksempler på korrupsjon med utgangspunkt i offentlig sektor.

Korrupsjon er i stor grad knyttet til samfunn med tillatelser, søknader, sertifikater og erklæringer. Et samfunn der det aller meste er regulert vil såkalte mellommenn ha et stort spillrom. I Norge er staten og kommunene mellommenn mellom produsent/selger og forbruker. Det er offentlig sektor fordelt på tre forvaltningsnivå som har ansvaret for utdanning, helsetjenester, eldreomsorg og infrastruktur. Innimellom alt dette er det konsesjonslovgivning og en haug med andre reguleringer. Det gjør at korrupsjon blir en integrert del av velferdsstaten. Skal rommet som mellommennene har bli mindre, må politikerne redusere velferdsstaten. Ingen ting tyder på en mindre stat. Alle de store partiene som kjemper om våre stemmer høsten 2013, ønsker å videreutvikle dagens ordninger som igjen betyr et voldsomt marked for korrupsjon.

Skal vi bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet, må statens størrelse reduseres!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Kj
Kj
9 years ago

«Korrupsjon er i stor grad knyttet til samfunn med tillatelser, søknader, sertifikater og erklæringer.» Nei. Med all respekt, Norge har altfor mange av ovennevnte, men overskriften «Norge er skapt for korrupsjon» er uten empiri i det hele tatt. Norge er sårbart for korrupsjon i den grad vi har mye reguleringer, men vi har faktisk ikke mye korrupsjon sammenlignet med andre land, også sett i lys av de siste avsløringene. Det er imidlertid mye rent-seeking, fullt lovlig, i Norge. Forfordelingen av ressurser til enkelte grupper via skatt/reguleringer, først og fremst til eiendomsbesittere og etablerte næringsaktører i alle sektorer (vha uforholdsmessig lav… Read more »

Fra arkivet