Ukategorisert

Asylungene: Hvor naiv går det an å være?

«De kommer gravid i 8.måned, føder barnet, og derfor skal de få bli? Hvor naiv går det an å være?». Dette var èn av reaksjonene jeg fikk efter å ha gått i fakkeltog lørdag.

Jeg har engasjert meg (litt) i kampen for at folk som er født i Norge ikke skal kunne utvises til en uviss fremtid. Det er to enkel grunner til mitt standpunkt:

1. Hvis man kan utvise barn som er født i Norge innenfor dagens regelverk skal det ikke mye til for at langt flere barn enn akkurat de ungene hvis foreldre har kommet hit og søkt asyl/opphold som kan bli tolket inn i regelverket – og så utvist. Det er bare å se til Danmark, der man lager kjærlighetsflyktninger av danske statsborgere – fordi disse har mindre familie i Danmark enn den utlendingen man gifter seg med har i sitt hjemland.

2. Barn trenger ikke nødvendigvis være født her, men de kom hit så små at de ikke har noe minne om foreldrenes hjemland. De har vokst opp her, har gått i barnehave og på skole her, og har både venner og kulturelle referanser fra Norge. De er godt integrerte. Er det virkelig til barnets beste å rykke det opp med røttene og plassere det i helt ukjente omgivelser til en langt mer uviss fremtid?

Så vil noen hevde, som gjengitt i overskrift og ingress, at jeg er altfor naiv hva angår motivene og handlingene til disse ungenes foreldre. Jeg mener at jeg er rimelig godt bevandret i regelverket til å ha en kvalifisert mening. Men over regelverket står prinsipper, og menneskesyn.

Alt sauses sammen
Det er ikke slik at det mangler regelverk på dette området. Et av problemene med både den offentlige debatten og utveksling av synspunkter mennesker imellom på det private plan er at alle grupper sauses sammen, og ingen bryr seg om at folk kommer av ulike grunner, og at ikke alle bare kan sendes ut av Norge hvis de ikke oppfyller vilkårene i lov og regelverk.

Vi har flyktninger, og asylsøkere. Vi har folk som ikke havner i noen av disse to kategoriene, men som får opphold på humanitært grunnlag. Så har du de som er «ureturnerbare» på grunn av forholdene i hjemlandet. Eller fordi Norge mangler returavtaler. Så har du de land Norge har returavtale med, men som det efter min mening er svært betenkelig å sende folk tilbake til (f.eks Etiopia). Du har de som kommer hit på familiegjenforening fordi de har ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie her. I denne gruppen inngår de som gifter seg med såkalt etnisk norske (statsborgere). Så har du arbeidsinnvandrere, fra både innenfor og ikke minst utenfor EØS-området. Og deres familier. I samtaler mennesker imellom skiller man ikke mellom de ulike kategoriene. Er noen utvist fra Norge, så er det visst bare å sette dem på første fly ut – uansett hvor «ut» måtte være. Hvem var det som var naiv, sa du?

Å komme til Norge på det gunstigste tidspunkt
Tror jeg at en palestiner, somalier, eller en fra et annet konfliktområde i verden venter til man er gravid i 8.måned og så setter seg på et direktefly til Norge? Nei. Det skulle ikke forundre meg om det finnes eksempler, men så enkelt er det ikke å leve i et område med krig, borgerkrig eller forfølgelse på politisk, religiøst, etnisk eller seksuelt grunnlag at man bare kan sette seg på et fly til et bedre sted i verden på dèt tidspunkt som er mest gunstig for en selv.

De er født her!
To gutter på 10 og 12 år. De er født her av utenlandsk mor innen 3 år efter at hun kom hit. De er født og oppvokst i Norge, har gått i barnehave og på skole. Spiller fotball, går på ski og skøyter. Kan de utvises? Jeg føler meg ikke sikker, lenger. Når Høyesterett avgjør at innvandringspolitiske hensyn sier at barn født i Norge kan utvises innenfor dagens regelverk, hva gjør vi da hvis det kommer et parti til makten som mener at folk med utenlandske gener ikke hører til her – og aldri kan bli norske?

De to guttene er mine sønner. Deres mor hadde oppholdstilladelse, så de var ikke «født ulovlig» som en person sa til meg da vi diskuterte lørdagens demonstrasjon. Men slike formalia behøver ikke bety noe som helst for partier – og deres velgere – som mener at folk med utenlandske gener ikke hører til her – og aldri kan bli norske. Tenk over det.

Evne og vilje til integrering – teller det ikke?
Vi har fått mange eksempler på at lokalsamfunn slår ring om både barn og foreldre av utenlandsk opprinnelse som lever rundt om i Norge. Lille Nathan i Bergen er bare ett eksempel. For UDI, UNE og Høyesterett betyr det ingenting at barn er født her. Og det betyr tydeligvis heller ingenting at ungene har sin oppvekst, sine venner og alle sine referanser fra Norge.

Dette er noe jeg stusser over. Hvorfor skal ikke evne og vilje til integrering telle? Norge har mangel på arbeidskraft. Vi har bygder og distrikter som trues av avfolkning. Mange av Kosovo-serberne som ble sendt ut med makt for et par år siden bodde i Nord-Norge. De jobbet og sto på. Men ut skulle de.

De som mener at folk ikke kan bli norske legger mest vekt på røtter og kultur. Er man født og oppvokst i en annen kultur så har man røttene der. Man blir aldri riktig norsk. Men folk har også føtter. Mennesker har flyttet på seg til alle tider, lenge før landegrenser ble fysiske stengsler for å holde folk inne – og ute. Mennesker har altså både evne og vilje til å flytte på seg, og slå rot på et nytt sted. Når mesteparten av de nordmenn som dro til Nord-Amerika eller Australia klarte å slå rot der, hva tilsier at personer som reiser like langt i våre dager ikke skal kunne slå rot her?

Et liv på vent – skal det være på enecelle?
UDI og UNE må følge reglene når de skal vurdere om folk fyller reglene, eller om man kan bruke sekkebetegnelsen «innvandringspolitiske hensyn» for å kaste ut folk. Den byråkratiske kvern maler langsomt, også på dette området. I mellomtiden sitter folk på vent i asylmottak. Hele livet står på vent. Skal man nekte dem å knytte vennskap? Å oppleve kjærligheten? Få barn? Skal de sitte på en enecelle mens de venter på at byråkratiet skal vurdere deres sak? Eller skal man like gjerne innføre kollektiv behandling efter gitte kritierier?

Opprør nedenfra – i Ap?
Jeg har allerede nevnt at lokalsamfunn slår ring rundt «sine» nye landsmenn, og protesterer mot å kaste ut folk som har slått rot her. Det er et sunnhetstegn at man evner å se forbi paragrafene, og se menneskene som rammes av paragrafene og byråkratiets vedtak.

Da justisminister Grete Faremo blant flere politikere sa at UDI og UNE hadde lagt seg å en for streng tolkning var det mange som ventet endring. Men nå har Høyesterett slått fast at det var helt riktig å utvise personer født i Norge. Ergo er det ikke fagre ord som teller. Kun når det står et paragraftegn foran har ordene betydning. Da må regelverket endres.

Media kunne refere at Ap ikke har tenkt å endre regelverket. Det innebærer at UDI og UNE (og domstolene) heller ikke har noen grunn til å endre praksis. Hvordan skal man få til en endring av regelverket?

En ny regjering vil ikke medføre noen endringer. En flertallsregjering av Høyre og FrP vil bety en mer restriktiv politikk. En mindretallsregjering av H og FrP vil kunne lene seg på FrP, og dermed blir det ingen endring i dagens politikk.

Kun hvis de partiene som står for en politikk som medfører at barn født og/eller oppvokst i Norge kan utvises, opplever et press nedenfra og programfester en annen politikk, tror jeg det blir en endring. Nøkkelen ligger mest sannsynlig i Arbeiderpartiets partiapparat.

I en tidligere artikkel om samme tema tok jeg i kommentarfeltet til oppsummerte jeg mitt forslag til politikk på området:

1. Saksbehandlingstiden i UDI kan kortes ned.
2. Folk som for avslag men er ureturnerbare bør få en egen løsning.
3. Hold asylpolitikken streng, men liberaliser arbeidsinnvandringen fra den 3.verden. Uten rett til å ha med seg hele familien.
4. Oppfyller man ikke vilkårene for asyl eller opphold på humanitært grunnlag: Tilby å bli arbeidsinnvandrer (bytte kø).
5. Er noen blitt godt integrert, har arbeid, går på skole etc i løpet av tiden det tar UDI og UNE å behandle søknader og anker; la integreringsevne telle med når opphold skal vurderes.

49 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eventhy
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Asylungene: Hvor naiv går det an å være?: «De kommer gravid i 8.måned», føder barnet, og derfo… http:// …

Konrad
9 years ago

Temmelig enig med Pleym her.

Barnets beste må være avgjørende uansett hva foreldrenes motiv eller grunnlag for opphold er. I USA og Frankrike er man automatisk statsborger dersom man er født i landet, og kan da selvfølgelig ikke utvises. I Norge (og pussig nok Tyskland og Israel) legger man vekt på blodsbånd. Hanne Nabintu Herland er f.eks. født og oppvokst i Kongo, hun flyttet til Norge som voksen, men har flere rettigheter i Norge enn en som er født og oppvokst i Norge (med utenlandske foreldre).

Mye av problemet ligger slik Pleym nevner i UDI/UNE og deres altfor lange saksbehandlingstid.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

«1. Saksbehandlingstiden i UDI kan kortes ned.» Hvordan kan det gjøres innenfor alminnelige rettssikkerhetsgarantier? Hva om det er tvil om den ankomnes inteditet; en tvil som i svært mange tilfeller skyldes den ankomnes egne disposisjoner med hensyn til identitet osv. Skal man bare ruse gjennom en saksbehandling uten å få alle fakta på bordet? Det vil i så fall være Donald Duck-jus av verste sort. «2. Folk som for avslag men er ureturnerbare bør få en egen løsning.» Hvilken? Permanent opphold? Og hva med såkalte ureturnerbare som er en fare for rikets sikkerhet? «3. Hold asylpolitikken streng, men liberaliser arbeidsinnvandringen… Read more »

Magne D. Antonsen
9 years ago

Bra blogg, Per Aage!

Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea _a_ vg.no

🙂

Kjella
Kjella
9 years ago

Når man har vært gjennom UDI, UNE, tingrett, lagmansrett, høyesterett og fått anket i alle bauer og kanter så langt det går så har det gjerne gått noen år – de har jo ingen utgifter ved det og ingen grunn til å la være å trenere saken uansett hvor grunnløs søknaden er. Mange har ødelagt alle identitetspapirer, oppgir falsk identitet og gjør alt for å gjøre UDIs jobb vanskelig. I tillegg er det jo de som forsvinner sporløst fra asylmottak eller går i kirkeasyl for å lure seg unna politiet og dermed går det enda noen år. At kirken skal… Read more »

Nicole
Nicole
9 years ago

Alle konvensjonene som legger føringer for innvandringspolitikken er utelukkende ratifisert av en liten politisk elite. Bak ratifiseringen ligger et betydelig demokratisk underskudd. Arbeiderpartiet har lenge forfektet sin egen globalistiske ideologi fremfor å la majoritetsbefolkningen få bred demokratisk innflytelse i spørsmål om omhandler overføring av nasjonal suverenitet til overnasjonale institusjoner.

goggen
goggen
9 years ago

den norsk innvandrings og asylpoolitikken , er den sikreste vei til nasjonal, økonomisk og etnisk forderv. Politikerne, later som vi har en restriktiv innvandringpolitikk, mens sannheten er den stikk motsatt. Regjeringen lyver oss rett opp i ansiktet. Og, som ikke det er nok, er noen «sutrekjerringer» som aldri får nok ev muslimsk innvandring. De gråter og sutrer for disse barna. Skal vi i det hele tatt ha et regelverk for asylsvindlere, må dette håndheves så strengt og konsekvent som mulig. Det må ikke bli slik at asylsvindlerne skal få bruke barna som brekkstang for å få urettmessig opphold i landet.… Read more »

kjekken
kjekken
9 years ago

uke 42 og 49 i fjor tok politiet 44 narkoselgere i oslo fra samme asylsvindlermottaket. Alle var negre fra vest Afrika. Norge renner over av kriminelle og snyltere fra 3. verden. Sutrekjerringene bør heller være opptatt av dette enn å gå i tog for å få enda flere kriminelle til Norge. Det er nemlig det som blir resultatet hvis alle asylvindlere med barn får permanet opphold

Andre muligheter
Andre muligheter
9 years ago

Undret mest over at disse asylbarnas foreldre ikke ble omtalt mer og hvordan man eventuelt skal ta vare på dem. Her sauses mye sammen, denne artikkelen er ikke noe unntak. Hvis barna er foreldreløse, må man i tilfelle finne fosterforeldre til dem og legge opp en rute for å få dem integrert. Hvis barna ikke er foreldreløse og man ikke godtar familiegjenforening, betyr opphold her at de blir avskåret fra sine foreldre resten av livet. Det er langt fra godt for barna. Men hvis det er verre for barna å bli sendt tilbake til et land i uro, enn tapet… Read more »

Bjørn
Bjørn
9 years ago

Nå har NRK kjørt på utvisningen av disse barna i Dagsrevyen flere dager i strekk. Det er ikke vanskelig å få sympati med disse barna. Flere av dem har aldri bodd i noe annet land enn Norge. Det har da også vært stort engasjement med fakkeltog og demonstrasjoner for at de skal få bli. Innleggene på nettet viser likevel at det er mange som også har motsatt syn av hva NRK fronter. Det hadde kanskje vært mulig for NRK også å fokusere mer på det faktum at det dreier seg om voksne foreldre til disse barna som har fått sine… Read more »

Ole-Asbjørn Fauske
9 years ago

Bra innlegg. Jeg skrev om saken i mars i fjor etter at Lønseth sa at «Regjeringen har ikke den luksus at vi bare kan tenke på enkeltindivider»

http://www.ofauske.blogspot.no/2012/03/regjeringens-luksusproblem.html

kjekken
kjekken
9 years ago

jeg lurer på hva som er så spesielt med disse barna i forhold til andre barn i samme situasjon som har blitt sendt ut. Er det slik som med hvalen at pressen og diverse pressgrupper, i sentimental forvirring, griper tak i enkeltsaker og lager en tåreperse av dimensjoner bare for å vise at «vi bryr oss». Pressen har et enormt ansvar for hylekoret.

Pleym
Pleym
9 years ago

kjekken, det spesielle er at mange av dem de gjelder er født her, eller kom hit så unge at de ikke har andre referanser enn til Norge. De har ikke noe annet nettverk enn i Norge, og er ikke integrert andre steder enn i Norge. Den beste måten å forstå hvordan reglene virker er å se hvordan de slår ut i hva du kaller enkeltsaker. Et godt eksempel er 7 år gamle Nathan. Født og oppvokst i Norge. Han skal utvises. Fra sitt fødeland. Når kommer det til å skje med mine unger? Hvis du leser min artikkel over vil… Read more »

Peder
Peder
9 years ago

Disse familiene det her er snakk om har for lengst fått avgjort sin sak, og har siden oppholdt seg her ulovlig. Som et utgangspunkt må vi kunne anta at asylsøknadene er korrekt behandlet, og at det ikke foreligger et spesielt beskyttelsesbehov. I tilegg til de 450 asylbarna handler denne saken om eventuelt «amnesti» til deres foreldre og opphold for senere fødte søsken – trolig opp mot 1500 personer. Årsaken til avslag er mange – falske identiteter, oppdiktede livshistorier, eller rett og slett at forholdene i hjemlandet ikke tilsier rett til asyl i Norge. De som ønsker at asylbarna skal få… Read more »

kjekken
kjekken
9 years ago

det viktigste er å stoppe masseinnvandring av muslimer

proffen
proffen
9 years ago

I Oslo var det ca 1000 deltakere i fakkeltoget. Det er omtrent 600 000 innbyggere i Oslo. Altså deltok mindre enn 0,2 % av Oslos befolkning i denne markeringen/protesten. Egentlig er det langt fler innbyggere i regnestykket. det er rimelig å ta med innybggerene i nærliggende geografi. Totalt kan det antas at fakkeltoget i Oslo representerer en geografi med rundt en million innbyggere. Da er det ca 0,1% som valgte å delta. Når vi i tillegg vet at det sentrale østlandsområdet har de største konsentrasjonene med innbyggere som ikke er etnisk norske blir oppslutningen i fakkeltoget enda mer spesiell. Det… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Peder, jeg er helt enig i at det er viktig å ha tillit til at asylinstituttet virker. Derfor må vi unngå misbruk. Men hva er misbruk. Er det misbruk å ødelegge papirene sine, eller reise med falske papirer? Er noen så naive at vi tror undertrykkere, torturister og diktaturer villig vekk gir ved ID-papirer til de som ønsker å rømme? Hva gjorde nordmenn som flyktet til Sverige under 2.verdenskrig? Tok med seg ID-papirene sine? At så mange søker asyl, kommmer av at man mangler en åpen og ærlig dør inn til Norge for folk som vil skape en bedre fremtid… Read more »

Peder
Peder
9 years ago

re Pleym: Som sagt må vi gå ut fra at foreldrenes asylsøknad, etter atskillige vurderinger, er korrekt vurdert. Men diskusjonen nå går på om hensynet til barnas beste – et stabilt og godt oppvekstmiljø – er tilstrekkelig til å oppheve foreldrenes asylavslag. Spennende blir det også å se om dette i så fall er et engangstilfelle eller danne presedens for senere saker. Likeledes vil det være interessant å se om fokuset på barnas beste – at man i det lengste bør unngå å flytte barn ut av sitt oppvekstmiljø der de er godt integrerte, får noen innvirkning på utenrikstjenestens bruk… Read more »

Pedro
Pedro
9 years ago

Det var en fransk politiker som sa at disse innvandrerne får se til å oppføre seg, følge landets regler, integrere seg, følge landets alle dens skikker og religiøse holdninger og ikke ture frem med burka og kreve halalmat og moskeèr, og hvis de ikke fulgte de nasjonale spillereglene, så var det rett ut av landet. De hadde fått klar beskjed om at det ikke var landet de bodde i nå som ba dem komme, og at de var kommet frivillig, og da fikk de kun 2 valg. Bli og følge landets regler, eller dra frivillig før de blir kastet ut.… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Så religionsfrihet skal vi ikke ha, Pedro? Som da jøder og jesuitter var utestengt fra riket?

Rolf
Rolf
9 years ago

Det er foreldrene som er ansvarlig for at denne saken er kommet opp. Hadde de fulgt de lovlige vedtak og forlatt Norge ville ikke saken vært et tema. De skyver ungene foran seg i et forsøk på å selv få opphold. Dette er kjernen i saken.

Syvertsen
Syvertsen
9 years ago

Det er umulig å snakke fornuft med disse innvandringsforkjemperne. Vedtatte lover betyr lite, for hvis loven begrenser deres handlingsrom påberoper de seg «høyere» motiver og bruker svulstige ord som etikk, verdier, moral, og liknende. De er korsfarere og utopister, med fantasien fiksert på én verden – én menneskehet hvor forskjeller etter hvert forsvinner og alle lever sammen uten nasjonalisme og rasisme som en stor og lykkelig familie. Ja, det er vel også et synspunkt. Men skal det veie tyngre enn en innvandringspolitikk som er blitt vedtatt av flertallet? Bloggeier og andre føler seg nok edlere og mer opplyste enn den… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Syvertsen, jeg lurer på om du i det hele tatt har lest artikkelen min? Klarer du å forholde deg til det jeg skriver, eller må du bare pøse ut dine egne meninger. Isåfall blir Liberaleren din megafon, fremfor at det går an å ha en debatt om konkrete problemstillinger. For det første: Jeg tar til orde for å endre loven. Hverken Ap, Høyre eller FrP ønsker dette. Så sånn sett er du ganske trygg. Men du ønsker kanskje å endre loven i motsatt retning av hva jeg gjør? For det andre: Migrasjon er naturlig. Folk flyttet på seg lenge før… Read more »

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Et i utgangspunktet sympatisk engasjement her, men artikkelen er basert på en hel del misoppfatninger. Man kan godt komme til samme konklusjon uten disse misoppfatningene, men kanskje kan de fremmes med litt mer styrke, og uten at man fremstår som naiv? For det første kan man trygt slå fast at saksbehandlingstiden har lite å gjøre med at det er såpass mange lengeværende asylbarn i landet. Når det har gått tre år, har så å si alle fått endelig avslag på søknadene sine. Barnesaker er prioriterte saker. Årsaken til at barn kan bli over ti år i Norge uten å returnere,… Read more »

Anne
Anne
9 years ago

Det er ikke en menneskerett å vokse opp i Norge. Hele verden kan ikke bo i Norge. Man tar ikke skade av å vokse opp andre steder enn i Norge. MAnge barnblir tvunget til å flytte på seg av diverse årsaker i oppveksen og de tar ikke skade av det. Jens Stoltenberg er jo diplomatsønn og bodde mange år i Jugoslavia som barn. Har han tatt skade av det?? Det viktigste for et barn er å vokse opp med sine foreldre. Vi må få nye asylregler som sørger for raskere utvisninger i slike saker. Det skal ikke være slik at… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Anne, å sammenligne Stoltenbergs oppvekst som diplomatsønn i et «fredelig diktatur» med oppvekst i krigs- , krise- eller konfliktområder er nokså søkt.

Pleym
Pleym
9 years ago

Karl Bonade, deet er litt mye å svare på, sånn på en gang. Men la meg ta et poeng: Du skriver: «Å la «integreringsevne» telle med er for øvrig ganske så lite i tråd med hensikten med asylinstituttet. Asylinstituttet skal vareta asylsøkernes behov, ikke våre. Primært behovet for beskyttelse. Utvides formålet, trues samtidig instituttets eksistensberettigelse. I tillegg er det en svært dyr måte å få tak i fine folk på.» Jeg har skrevet tidligere artikler der forslagene er mer utdypet enn her. Men la meg ta et eksempel om dèt å bytte kø: La oss si at UDI raskt (2… Read more »

Peder
Peder
9 years ago

Aftenposten hadde i går en sak om flaskehalsen i norsk asylpolitikk. Nesten 6 av 10 personer – eller om lag 9000 personer som i dag bor i et asylmottak i Norge, skulle egentlig vært et helt annet sted. De fordelte seg som følger: – 31 prosent har fått avslag både fra UDI og Utlendningsnemnda, og har plikt til å reise fra Norge. – 25 prosent har fått asyl-ja, men venter på at en kommune vil la dem bosette seg. – I praksis er det bare 16 prosent av asylbeboerne som har en søknad til behandling i UDI. – I tillegg… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Peder, dette er interessante tall. Hvis kommunene ikke kan bosette de 25% som har fått ja, kan myndighetene gjøre noe med dette. De 23% som venter på behandling i UNE er det lite å gjøre med. Da må evt. ankesystemet endres i Stortinget. 16% har saker til behandling i UDI. Det betyr at under hver 3. som er bosatt i asylmottak (31%) er det mange hisser seg opp over. Disse tallene kan også brytes ned: – Hvor mange av dem hører med i kategorien ureturnerbare? – Hvor mange av dem har barn som er født i Norge? – Hvor mange… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

9000 personer skulle vært et annet sted. Av en befolkning på 5 millioner. Eller ca 30 personer pr kommune i Norge.

Peder
Peder
9 years ago

Pleym, norske kommuner gjør åpenbart for lite for å ta i mot de som har fått opphold. Skal myndighetene gjøre noe med dette, må det bli med enda flere økonomiske gulrøtter. Problemet i de fleste kommuner er mangel på boliger.

Synes ellers at kommentaren din om 30 feilplasserte på asylmottak per kommune blir litt billig. Dette er tallene per dato.

Skulle du rent teoretisk fått plassert de 9000 i norske kommuner i morgen med et skikkelig skippertak, ville det neppe gå lang tid før asylmottakene igjen var i samme situasjon.

Pleym
Pleym
9 years ago

Peder, du forutsetter da at det ikke er mulig å gjøre noe med regelverket som gjør at det hoper seg opp i flaskehalsene. Jeg er muligens mer optimistisk enn deg.

Det var ment som en illustrasjon av hvor mange vi snakker om. I min kommune bor det i overkant av 20 000 mennesker totalt. 30 nye innbyggere er med andre ord ikke veldig mye.

Kari
9 years ago

Det er vel fullt lovligfor dem som støøter disse barna(dvs foreldre som ikke respekterer norsk lov), å påta seg forsørgeransvaret for dem? Den norske befolkningen er aldri spurt om vi ønsker denne masseimporten av ikke-integrerbare mennesker hit til landet. Vil anta at halvparten er folk med reelt behov for beskyttelse.Resten snakker om «gratispengene», og det at å stille krav til asylsøkere, er det samme som rasisme. Disse holdningene må endres, både fra Norge og fra de som tror at de kan leve gratis med seg og hele slekta resten av livet. Still samme krav til dem som til etniske nordmenn!!!… Read more »

Peder
Peder
9 years ago

Fra Aftenposten for et par dager siden: «I samarbeid med 27 EU-land gjennomførte derfor norsk politiet før jul operasjon «Aphrodite». Hensikten var å undersøke reiserutene til innvandrere uten lovlig opphold i Europa. 12 norske politidistrikter deltok og gjorde kontroller ved flyplasser, veier og havner. I løpet av kontrollene i to uker i november sjekket politiet ekstra nøye 55 personer – 13 prosent av ankomstene. For Norges del var resultatet entydig: – De fleste kommer til Norge fra andre EU-land, noe som gjør at mange egentlig burde søkt asyl i et annet land. – Halvparten kommer med buss. – De fleste… Read more »

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Nå var det ikke min mening å være kategorisk med tanke på å bytte kø, men for at det fungere, er det et par ting som må være på plass. Det kan f.eks. være vanskelig å gi rett til arbeidstillatelse etter endelig avslag, fordi dette vil forpurre returarbeidet. Det vil nok også fungere klart best der UDI er skikket til å ta hurtige avgjørelser om arbeidsinnvandringssaken. Hvis ikke går det definitivt ut over returarbeidet. Man kunne kanskje tenke seg et regelverk som ga rett til å bytte kø etter mønster av regelverket som ellers gjelder for å søke fra Norge,… Read more »

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Og jeg ser du bruker ordet «ureturnerbare». Hva legger du i det?

Thomas Nilsen
9 years ago

Når vi ser at dagens regelverk rundt asylinstituttet her i landet, ikke tar hensyn til barn rettigheter og behov, reagerer heldigvis mange her i landet. For vi må ikke komme dit hen at vi ødelegger livet til små barn som er født her i landet, og som har sitt nettverk her, kun for å signalisere hardhet ut mot potensielle flyktninger ute i verden. Man bør i mine øyne ikke sette innvandringspolitiske hensyn foran hensynet til barn /unge og andre som en kommet feil ut i møte med det norske innvandring og asyl-regimet. Og å snakke om prinsipper og det å… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Karl Bonade: Ureturnerbare er jo et bruk UDI og UNE selv bruker.

Personer som ikke oppfyller vilkår, men som av ulike grunner ikke kan returneres. Det kan være fordi Norge ikke har returavtale med det aktuelle landet, eller at situasjonen er slik at man ikke får til å returnere personer som har fått avslag.

Så har du sånne som Krekar, som Norge selv betrakter som ureturnerbar; man sender ikke tilbake folk som risikerer dødsstraff. Selv ikke en som har misbrukt asylinstituttet i Norge – slik Krekar har.

seko
seko
9 years ago

dette er en merkelig sak. Folk flytter på seg hele tiden. Barn rives opp fra skole og miljø hele tiden. Foreldrene får ny jobb i Norge eller utlandet og tar selvsagt med barna. Ingen beskriver dette forhold som uverdig eller farlig for barna. Vi har også det faktum at muslimene nærmest tvangsforflytter sine barn til for eks Pakistan når de synes at barna er blitt for «norske». Der blir barna ofte tvangsgiftet som meget unge. Dette er visst ok, men når en familie etter å ha trenert saken i mange år får endelig avslag på søknaden og må forlate Norge,… Read more »

seko
seko
9 years ago

«Så har du sånne som Krekar, som Norge selv betrakter som ureturnerbar; man sender ikke tilbake folk som risikerer dødsstraff. Selv ikke en som har misbrukt asylinstituttet i Norge – slik Krekar har»

dette er vås. Krekar burde vært returnert for mange år siden. At han fortsatt er i Norge, viser vår veikhet og handlingslammelse. Krekars såkalte «rettigheter» skal ikke veie tyngre enn retten til å kaste ut slikt pakk. Jeg driter i om Krekar risikerer dødstraff

seko
seko
9 years ago

til Kari 90% er jukseflyktninger.
Alle uten pass og andre papirer, bør avvises og sendes tilbake. Har du ikke papirer så er du ikke reel flyktning

Pleym
Pleym
9 years ago

seko, jeg er enig i at han burde vært returnert – men ikke hvis han risikerer dødsstraff.

Liberaleren har tatt til orde for at hvis han har utført eller planlagt terror eller brudd på menneskerettighetene så bør han utleveres til den internasjonale straffedomstolen og få sin sak prøvet der.

seko
seko
9 years ago

Krekars org. er ansvarlig for 100 vis av drap i Irak. Han skryter av dette i sin selvbiografi.
Han er fundamentalist og støtter sharia.Bør han ikke få det som han vil, nemlig dømmes etter muslimske lover?

Alebecker Smoh
Alebecker Smoh
9 years ago

Den politikken som som nå føres for å pumpe inn hele verdens elendighet (selv om islam tydeligvis har fortrinnsrett i alle sammenhenger) i lille Norge er et overgrep på originalbefolkningen. Politikere juger så de tror de selv, og skjemmes ikke over å svindle, å føre bak lyset, underslå og forvrenge informasjon overfor befolkningen, som skal betale for kalaset med sitt eget blod. Om man ikke ser at dette får det til å fosskoke i trykkkokeren på sikt er det fordi man har sydd igjen øynene med venstrevridd retorikk. Anders var førstemann, og man kan påregne at det blir flere som… Read more »

Karl Bonade
Karl Bonade
9 years ago

Når man ser kommentarfeltet, er det åpenbart at det er mange som er mer forvirret enn den godeste Pleym. For eksempel fremsetter «Alebecker Smoh» påstander om at islam har et slags fortrinn, tydeligvis også når det gjelder norsk innvandringspolitikk. Dette har åpenbart ingen rot i empiri. Regelverket gir ingen fordeler til muslimer, snarere tvert imot, da de fleste muslimer kommer fra de landene der det strengeste regelverket gjelder (stort sett utenfor EØS, men i tillegg kommer de gjerne fra land med en særlig streng visumpraksis). Når de fleste innvandrere i tillegg vet at de fleste innvandrere slett ikke er muslimer,… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Karl Bonade, takk for kommentaren. Jeg tar gjerne imot korreksjoner hvis det jeg skriver er faktisk feil. Og jeg verdsetter det!

Og det er bra at åpenbare vrangforestillinger korrigeres, slik du gjør med flere av de leserkommentarene du nevner.

Enhver artikkel om dette temaet gjør at folk som ikke er innstilt på annet enn rope ut sine meninger (og vrangforestillinger), misbruker kommentarfeltet.

Gullstandard
9 years ago

Pappa var en ureturnerbar flykting uten papirer, når jeg tenker meg om.
Desverre var det noen av dem som integrerte seg svært dårlig i det svenske samfunnet, men de fleste gikk det greit med.

Arthur
9 years ago

Når jeg ser Lønseth på nyhetene, tenker jeg at han har veldig gode argumenter for en streng praksis. Vi kan på et vis ikke la det gå sport i å holde ut for å få oppholdstilatelse. I Irland var det slik en stund, at hvis barn ble født i Irland, så fikk barnet opphold, og foreldrene familiegjenforening. Trist for de gravide som lå i en container som kanskje skulle til Irland, men som havnet i Norge. Det er likevel et spørsmål om hva som skal ha forrang; innvandringsregulerende hensyn, elkler unger. Du nevner de ureturnerbare. De nekter å samarbeide, sier… Read more »

Fra arkivet