Ukategorisert

Henvendelse til NRK

Dialog om Kringkastingsavgiften i sosiale medier.

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av Liberaleren, blir fastsatt av politikerne. Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift, som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på, ifølge NRK.no.

I går var det en mann fra Nordland, en mann som er motstander av TV-skatten, som postet et innlegg på NRKs Facebook-side. Innlegget ble illustrert med bilde av giroen som har forfall 30. april.

Mannen skrev følgende i innlegget:
«Hei! Om dette er rett side å formidle mitt «budskap» på er uvisst, men det blir alikevell gjort her siden dette er NRK sin side 😉
Denne NRK lisensen som dere krever at vi betaler hvert år, og som (i likhet med alle slags avgifter) kun blir høyere og høyere, er en lisensavgift jeg ikke helt forstår hvorfor jeg/vi må betale. Det betales flere tusen kroner for å få kjøpt en tv, og man betaler en viss sum hver mnd for å få se våre ønskede kanaler fra Canal Digital, Viasat, RiksTv osv.
De kanalene jeg ikke ser på er NRK sine, og flere andre såklart, men det er DERES kanaler jeg må betale mest for å se på. Jeg kan ikke velge bort NRK kanalene får å slippe å betale disse nå 3060 kronene dere tvinger ut av lommeboka mi for noe jeg ikke ser på. Kan jeg, på noen som helst måte, slippe å ha disse kanalene på min tv? Så jeg samtidig slipper å betale denne avgiften som jeg og flertallet(?) her i landet er imot. Dere får sikkert 1000 slike henvendelser om dagen, og er garantert en årlig klage som dere får, som fortjent.
Dette er på samme måte som at man må betale for å få lov til å betale i banken, skulle Rema tatt 100 kr pr.kunde for at kunden skulle få handle hos dem? Skal Statoil ta 2000 kr i året for at kundene skal få lov til å fylle hos dem?

Håper på ett svar som gjør at jeg enten får en forståelse, eller slipper unna denne Kringkastningsavgiften.

på forhånd Takk?»

NRK kom med sitt svar:
«Allmennkringkasterrapporten for 2012 er klar og her kan du lese hva lisensavgiften i Norge går med til og hva du faktisk får igjen for avgiften.

Mange spør om det å velge bort NRK, men glemmer at det er NRK-lisensen som i stor grad har finansiert muligheten for kringkasting i Norge – tidligere gjennom det analoge sendenettet og på 2000-tallet overgangen til digitalt bakkenett. Avgiften er altså et spleiselag for at vi skal kunne ha det medietilbudet vi har da Norge i stor grad består av distrikter og grisgrendte strøk.

Så er det dette med lisensøkningen. Denne er i stor grad i tråd med utviklingen i norsk økonomi; lønnskostnader og andre utgifter stiger også for NRK i takt med utviklingen for folk ellers i landet, samt at NRK også står over store investeringer med overgangen til DAB-radio som også er et oppdrag gitt oss av Stortinget. Det er Stortinget som har bestemt at man også i Norge skal over på denne digitale formen for radiosendinger.

Det siste poenget som er viktig for NRK sin journalistiske troverdighet er at vi er eid av folket, i motsetning til alle andre mediehus i Norge som er privateide. Dette mener vi er svært viktig for vår rolle som allmennkringkaster, og vi mener også det er svært viktig for det norske demokratiet at Norges største mediehus ikke er knyttet opp mot private eierinteresser og heller ikke opp mot regjeringsmakten gjennom statsbudsjettet. Mvh Hans».

Innleggene har fått enorm respons på Facebook.com med mange likere og mange som har delt det som ble publisert.

Selv om NRK kommer med sitt lisensønske hvert år til politikerne, er det Stortinget som vedtar skattesatsen. Er du imot TV-skatt, da bør du vurdere politikere som vil finansiere eller organisere NRK på andre måter enn i dag. NRK gjør kun det de har fått politisk velsignelse for og institusjonen gjør det stort med alle problemer det medfører for private medieaktører.

Ja det er et lite problem; denne avgiften har det vært betydelig flertall for på Stortinget i veldig mange år. Det politiske flertallet er for statlig fjernsyn, statlig radio og statlige nettsider, finansiert av borgere gjennom skatt.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer