Ukategorisert

Forbud mot nye forbud

På nettsiden Forbud mot nye forbud får du et lite innblikk i forbudspolitikken til politikerne.

Siden, som er en del av FpU-kampanjen mot forbud, fokuserer på Arbeiderpartiets politikk, men AP er ikke alene i iveren etter å regulere borgernes liv så mye som overhode mulig. Det kryr av formyndere i norsk politikk, og nettsiden gir et godt innblikk i en politikk som er stemplet med forbud.

Det er mulig å ha et samfunn uten mange politiske vedtatte reguleringer og forbud, men det er et samfunn der politikerne aksepterer eiendomsrettigheter. Det samfunnet er langt unna den norske modellen.

Comments are closed.

22. juli 2011