Ukategorisert

Nye løsninger for Årdal kommune

I den offentlige debatten blir mye kalt for privatisering, uten dette betyr at tilbud blir trukket ut av skattefinansierte budsjett.

Det er NRK Sogn og Fjordane som har et oppslag om Årdal kommune, en kommune der politikerne har kjørt kommuneøkonomien i grøfta. Kommunen er på ROBEK-listen.

I oppslaget blir ordet privatisering brukt jevnt og trutt, selv om både fagforeningen og politikerne mener konkurranseutsetting. Det er, bortsett fra Det Liberale Folkepartiet, ingen av de norske partiene som ønsker enorm privatisering i Norge. Når politikere foreslår privatisering, reell privatisering, er det ofte symbolsaker som for eksempel kinodrift, festivaler og andre kulturtilbud.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

De rødgrønne partiene har for eksempel gitt Høyre og FrP et rykte for å være privatiseringspartier, men dette stemmer ikke. Høyre/FrP-staten er minst like stor som den rødgrønne staten!

Mest lest

Arrangementer