Ukategorisert

Bompenger gjør staten større

Bompenger er et godt liberalistisk prinsipp, men for at bompenger skal virke etter hensikten må andre skatter og avgifter knyttet til bilister og sjåfører reduseres.

I dag har det vært ulike oppslag i medier om hva som blir krevd inn i bompenger, i prosjekt som er vedtatt på Stortinget. Statens vegvesen er uenige i de største beløpene som har versert i oppslagene, men bekrefter at bilister og sjåfører betaler milliarder av kroner i bompenger i en pressemelding – publisert på eget nettsted.

Regnestykket om vei er komplisert. Det er veldig komplisert fordi det er mange skatter og avgifter som er satt på bil, for å bruke bilen som eksempel og det er flere ulike vei-eiere. Selv om regnestykket er vanskelig, er det ganske lett å forstå at politikerne tar inn mer penger enn det de bruker på vei. Det betyr at bilister og sjåfører betaler for andre deler av offentlig sektor, altså tilbud i den norske modellen. Økning av bompenger betyr at politikerne kan frigi penger fra bilen til andre deler av staten, for eksempel barnehage, skole eller landbrukssubsidier. Penger fra bilavgifter/skatter går i den store potten, en pott Stortinget bruker for å finansiere ordningene vi har i Norge.

Når Liberaleren har sans for bompenger, er det fordi brukerne skal betale. Men; en bilist uten barn skal ikke gjennom bilen betale for barnehage!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer