Ukategorisert

Rødgrønne artister

Har du lagt merke til at mange artister i Norge er sosialdemokrater, glade i politisk styring? Åge Aleksandersen er ikke alene!

Skribenten har denne uken hatt møte med en festivalarrangør som leier inn store norske artister til festivalen. De betaler utrolig summer for norske stjerner, så mye at det er vanskelig å gå i balanse for festivalarrangøren. Det er ikke uvanlig at norske artister, riktig nok de som er på A-laget, tar mellom 300 000 – 500 000 kroner for spillejobber. Summen skal dekke hele pakken, fra godtgjørelse til kost og losji.

Med så store summer, er arrangører avhengig av skattefinansiert støtte og mange festivaler får penger fra politikerne. Det er tilskudd som i stor grad går til norske artister. Ikke så rart Åge Aleksandersen og & co ønsker en politisk styrt kulturpolitikk.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Klemmetvold
Chris Klemmetvold
8 years ago

Så rart da, at det er typisk norske storartister som i størst grad bidrar til økonomisk overskudd for aktører som går i overskudd, f.eks. Studentersamfundet i Trondhjem.

Jeg synes det er dårlig retorikk å påstå at Åge mener det han gjør fordi han tjener på det. Det blir lett å si tilbake at høyresida vil ha skattelettelser fordi de da kan putte mer penger i egen lomme, men det er veldig unyansert.

Fra arkivet