Ukategorisert

Narkotika dominerer

En helt annen narkotikapolitikk ville frigjort enorme ressurser. Vi snakker om ekstrem skattefinansiert pengebruk på noe det er umulig å bekjempe.

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort tallene for etterforskede lovbrudd, 2011. Det er mye å gripe fatt i, men området narkotika tar mye plass i dokumentet.

«Stadig flere tatt for narkotikalovbrudd
Det var 13 200 siktede med narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd i 2011, et betydelig høyere antall enn i alle tidligere år vi har kriminalstatistikk for. Dette er 8 prosent flere enn i 2010 og 23 prosent flere enn i 2009. Økningen og det historisk høye antallet gjelder både for siktede med brudd på straffeloven og brudd på legemiddelloven. Fra 2009 til 2011 var det størst økning, hele 38 prosent, i antall siktede med de mindre alvorlige brudd på legemiddelloven som hovedlovbrudd. De siktede med narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd utgjør dermed nesten 36 prosent av alle siktede for forbrytelser i 2011.

Det var samlet sett 18 400 personer med én eller flere narkotikasiktelser, og disse hadde i alt 39 100 siktelser for narkotikalovbrudd i løpet av 2011. Narkotikasiktelsene utgjør dermed nesten 22 prosent av alle siktelser for lovbrudd og drøyt 41 prosent av alle siktelser for forbrytelser (se figur). De narkotikasiktede utgjør nær halvparten av alle siktede for forbrytelser, og i aldersgruppen 25-29 år utgjør de hele 62 prosent.»

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer