Ukategorisert

DLF trenger 500 stemmer

Det Liberale Folkepartiet er et alternativ for liberalister som ikke mener FrP, Høyre eller Venstre er liberalistiske nok. Å få 500 stemmer er et viktig mål for dem.

DLF-standen på Karl Johan

Igår var jeg innom DLFs stand på Karl Johan i Oslo. Ved stortingsvalget stiller DLF liste blant annet i Oslo og Akershus. Valgloven har følgende bestemmelse:

» § 6-3. Antall underskrifter på listeforslaget

(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd.»

Gjenkjennelig politikk fra DLF

For et lite parti som DLF er det slitsomt å skulle hente inn underskrifter hver gang man stiller til valg. Kommer partiet over 500 stemmer i Oslo eller Rogaland, eller får 5000 stemmer på landsbasis, slipper de å samle inn underskrifter foran neste valg.

Tidligere FRI-leder Lysglimt støtter Piratpartiet

Du kan lese DLFs program her.

Du finner DLFs stortingsvalgliste for Oslo her. Liste stiller DLF også i Akershus.

DLF har også Facebook-side

På standen traff jeg også tidligere leder i FRIdemokratene, Hans Jørgen Lysglimt. Han støtter Piratpartiet, men ble betenkt over å høre om DLFs behov for 500 stemmer.

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

DLF er ikke et liberalt parti. La meg sitere Vegard Martinsen: «Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet. Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet… Read more »

Pleym
Pleym
8 years ago

Konrad, jeg skrev «et alternativ for liberalister som ikke mener FrP, Høyre eller Venstre er liberalistiske nok». Jeg nevnte ikke liberal i det hele tatt.

Nå er jeg ikke enig i sitatet over, men det er et poeng at våre folkevalgte må stå vakt om de liberale og sekulære prinsippene i lovgivningen, og ikke gi efter for illiberale grupperinger, enten de er religiøse eller ideologisk sett totalitære eller formynderske.

Andy
Andy
8 years ago

Konrad: Det er ingen ting motsetning mellom det å være liberal og det å være restriktiv til eller negativ til religion og religøs påvirkning.

En del nordmenn skjønner åpenbart ikke dette, men toleranse for intoleranse er ikke toleranse, og heller ikke liberalt. Toleranse for intoleranse er bare misforstått, naivt og destruktivt.

Tore
Tore
8 years ago

Konrad: Du tolker det utsagnet i verste mening, og ender opp med helt feil slutning. DLF (og Vegard så vidt jeg vet) er ikke imot individuell bekjennelse til en religion, ei heller Islam. Men med en kultur som hvor islam står sterkt siktes det til en kultur hvor religion får være med å påvirke det offentlige. DLF mener at enhver person er velkommen til Norge, også muslimer. Derimot ønskes ikke islamister, da disse er anti-liberal (totalitære, moraliserende og formynderske som PLYM). At grupperingen Islamister er negativ for den vestlige kulturen er udiskutabelt, og prøve å vri dette til å være… Read more »

Tore
Tore
8 years ago

..som Pleym også nevner skulle det så… gikk litt fort.

Pleym
Pleym
8 years ago

🙂

Konrad
8 years ago

Pleym: Forsåvidt OK, men den holdningen Martinsen her fremviser er heller ikke liberalistisk. «Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.» Jeg er enig med Pleym i at «våre folkevalgte må stå vakt om de liberale og sekulære prinsippene», men det er ikke det Martinsen sier i dette sitatet. Martinsen snakker om «islams tilstedeværelse», med andre ord muslimer. Martinsens holdning er i strid med både religionsfrihet og med friheten for individet til å bevege seg og bosette seg. Jeg har… Read more »

Pleym
Pleym
8 years ago

Vi anbefaler dem heller ikke, men påpeker at mange liberalister opplever DLF som et alternativ. Jeg gjør det ikke personlig, og har vel gitt uttrykk for hvorfor, tidligere. Jeg har store problemer med den islamofobien mange på høyresiden gir uttrykk for. Jeg er opptatt av å stå vakt om individuelle rettigheter, men behandler ikke folk som en kollektiv saueflokk ut fra at de bekjenner seg til en religion. Når et individ gir uttrykk for forkastelige holdninger til individuelle rettigheter, tar jeg debatten med vedkommende. Det er litt vanskelig å debattere med en religion. Og jeg tror ikke at alle muslimer… Read more »

Tore
Tore
8 years ago

Ingen norske parti er mer for friheten for individet til å bevege seg og bosette seg enn DLF, så her har du overhode ikke gjort hjemmeleksen din. Du vet også at sitat du trekker fram handler om Islamister, ikke om muslimer.

Pleym
Pleym
8 years ago

Går ut fra at det er Konrad du svarer, Tore?

Tore
Tore
8 years ago

Det stemmer, Pleym 🙂

Tore
Tore
8 years ago

Konrad: Du har problemer med å forstå for liberaleren kan anbefale/linke til DLF.

Men du har ikke problemer med å forstå hvorfor en liberal nettavis linker til en konservativt part (Høyre med blant annet DLD), Frp som er anti-liberal når det kommer til innvandring, eller Venstre som til tider lefler mer med sosialisme enn liberalisme?

Konrad
8 years ago

Tore:
«Ingen norske parti er mer for friheten for individet til å bevege seg og bosette seg enn DLF, så her har du overhode ikke gjort hjemmeleksen din. Du vet også at sitat du trekker fram handler om Islamister, ikke om muslimer.»

I nevnte sitat sier Vegard Martinsen det stikk motsatte, altså mot islams tilstedeværelse (dvs mot religionsfrihet og frihet til å bevege seg). Forøvrig skriver Martinsen helt tydelig om islam, ikke om islamister. Martinsen nevner også konspirasjonsteorien Eurabia. Det er umulig å ta et slikt parti på alvor.

Konrad
8 years ago

Pleym: «Vi anbefaler dem heller ikke, men påpeker at mange liberalister opplever DLF som et alternativ. Jeg gjør det ikke personlig, og har vel gitt uttrykk for hvorfor, tidligere.»

Vel, OK, men oppslaget kan vanskelig forstås som annet enn en anbefaling.

Pleym:
«Når et individ gir uttrykk for forkastelige holdninger til individuelle rettigheter, tar jeg debatten med vedkommende. Det er litt vanskelig å debattere med en religion.»

Bra, der er vi helt enige.

Tore
Tore
8 years ago

Dersom du leser hele sitat du sikter til inkl. setningen så skjønner du også at det er snakk om islamister ikke muslimer.

Skal man derimot dømme partier etter partilederes sleivete utspill er det vel få partier som kommer så dårlig ut som Venstre som har en leder som har uttalt seg nedsettende om ekteskap mellom etnisk norske menn og ikke vestlige damer, hevdet at Stoltenberg er verre en Berlusconi etc…

Så man skal kanskje være forsiktig med å trekke ut et helt partis politiske ståsted basert på redigerte utsagn.

Konrad
8 years ago

Feil Sitatet handler ikke bare om islamister. Martinsen refererer jo til Eurabia-teorien, en konspirasjonsteori der immigrasjon er en av viktig ingrediens. På sin egen nettside skriver Martinsen om den «ellevete landeplagen»: «Vi må forsøke å vinne tid, fordi jo mer våre ideer – Vestens ideer – blir spredt jo sterkere blir vi og jo svakere blir våre motstandere, og det er helt klart at muslimer er motstandere av velstand, frihet, likestilling mellom kjønnene, etc. Ideer styrer, og grunnen til at det i dag bærer av sted i feil retning er at i dag er det feilaktige ideer som dominerer.» «Alle… Read more »

Andy
Andy
8 years ago

Bare ignorer ham, Tore. Konrad er en kverulant som a) krangler for krangelens egen skyld, b) aldri noensinne kan innrømme å ha tatt feil eller ha misforstått, uansett hvor åpenbart det måtte være, og c) alltid skal ha siste ord, om diskusjonen så skal vare forbi dommedag. Ett svar, det er nok – alt deretter blir polemikk.

Konrad
8 years ago

Andy: Har du noe saklig å komme med i stedet for å drive personangrep?

Jeg presenterer fakta.

Andy
Andy
8 years ago

QED….

Fra arkivet