Ukategorisert

Forenklinger for næringslivet

Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon blir redusert til fem år, ifølge en pressemelding fra finansminister Sigbjørn Johnsen.

–Jeg har lagt avgjørende vekt på at mange bedrifter mener at en reduksjon av dette minstekravet vil være en betydelig lettelse av administrative byrder, og vil derfor fremme et lovforslag i høst om å redusere minstekravet til oppbevaringstid til 5 år, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen som ble sendt ut fra departementet i dag.

Selv om det er usikkerhet om hvor store administrative kostnader kravet til minst 10 års oppbevaring av regnskapsdokumentasjon reelt sett medfører for de bokføringspliktige, mener departementet at det må legges vekt på at næringslivet opplever kravet til 10 års oppbevaringstid som en betydelig administrativ byrde. Departementet har derfor kommet til at det generelle kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon bør reduseres til 5 år. Departementet vil legge fram et lovforslag i løpet av høsten. Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, som vil øke mulighetene for digital behandling av regnskapsdokumentasjon, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

At krav til kortere oppbevaringstid er mulig å gjennomføre, er det liten tvil om. Danmark og Sverige har henholdsvis 5 og 7 års pliktig oppbevaringstid. Det er fortsatt mulig å lempe på kravene til bedriftene som skaper inntekter som politikerne fordeler til mer eller mindre gode formål.

Et enklere Norge er mulig dersom politikerne aksepterer eiendomsrettigheter!

Mest lest

Arrangementer