Ukategorisert

Ingen privatiseringsdebatt i valgkampen

Det har vært en valgkamp uten forslag om å privatisere eldreomsorgen i Norge. Aktører som påstår noe annet, lyver!

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker ikke å privatisere eldreomsorgen. Hvis vi skal ta FrPs program og forslag i Stortinget på alvor, vil partiet satse betydelig mer skattefinansierte penger i denne sektoren enn regjeringspartiene.

Det de to partiene vil gjøre, er å åpne for private aktører. Private aktører som driver for skattefinansierte penger er ikke privatisering.

Sykepleier­forbundet, Fagforbundet og Pensjonistforbundet har dannet en felles front mot det de kaller privatisering, ifølge Dagsavisen. Det er Høyre og FrP som er de store politiske fiendene til forbundene.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.
Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Det er kun Det Liberale Folkepartiet som ønsker å privatisere helse- og omsorgssektoren i Norge.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer