Ukategorisert

Gi oss fri konkurranse

I dag ble «Økonomirapporten for norske medier 2008 – 2012» publisert på nettstedet til Medietilsynet.

Gjennom ulike reguleringer, blant annet begrensninger på reklame på radio og TV, legger politikerne føringer for hvordan mediemangfoldet skal være i Norge. Liberaleren ser helst at politikerne holder fingrene av fattet. Vi ønsker fri konkurranse med så lite innblanding som overhode mulig.

Det er mye spennende i økonomirapporten, blant annet at papiraviser holder liv i avishus – selv om de taper i annonsemarkedet både digitalt og på papir. Pressestøtten har trolig holdt liv i mange aviser med de ulempene det gir for fri konkurranse.

24/7-radioene er best på reklame og øker mest, selv om det er mange restriksjoner på reklame og innhold for radiokanalene som driver etter konsesjoner. Mindre statlig innblanding, vedtatt av politikerne, kan gi et helt annet mediemangfold med radiostasjoner som bærebjelken i medie-Norge. Sammenlignet med TV og papiraviser, er det billig å produsere radiosendinger.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
  • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
    Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.