Ukategorisert

Fæle tall over antall trafikkdrepte

FrP får en kjempeutfordring når det gjelder antall drepte i trafikken.

Det nye regjeringspartiet beskyldte de rødgrønne jevnlig for at lite ble gjort for å forbedre trafikksikkerheten. Bård Hoksrud stilte flere spørsmål i spørretimen og blant annet TV2 omtalte ett av spørsmålene.

Nå har Statistisk sentralbyrå offentliggjort tallene for trafikkdrepte i oktober 2013. Det er fæle tall og en klar økning sammenlignet med samme måned i fjor. Nå er FrP et regjeringsparti og partiet har kontroll over Samferdselsdepartementet. Partiet har riktig nok hatt kort tid i regjeringen, men ingen ting tyder på at tallet på antall trafikkdrepte skal gå mye ned i årene som kommer.

På dette området har politikerne en nullvisjon. Ja da, det er helt urealistisk, men det forhindrer ikke politikerne om å sette en uoppnåelig visjon.

Det å være i trafikken kan av ulike grunner være farlig. Det er mulig å redusere antall ulykker, men det er umulig å oppnå en målsetning uten tap av liv. Menneskene er forskjellige, og noen vil opptre uansvarlig i trafikken uansett hvor mange regler politikerne vedtar og uansett hvor mye penger som blir bevilget over budsjettene. Det burde nok FrP tenkt på da partiet var i opposisjon.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Variasjoner fra måned til måned skal man ikke legge noe vekt på, det er mest tilfeldigheter – krusninger på den langsiktige tendensen.

Antall trafikkdrepte er allerede historisk lavt i Norge, relativt til trafikkmengden er vi nå under 20% av toppårene. Jeg tror vi trygt kan si at arbeidet med tryggere trafikk har lykkes. Men når tallene allerede er så lave er det desto vanskeligere å gjøre ytterligere forbedringer, her slår loven om avtagende grensenytte inn.

Fra arkivet