Ukategorisert

Lav vekst, men enormt med penger

Ved utgangen av oktober var det kommet inn 718,4 milliarder kroner i skatt i Norge.

Dette er en økning på 3,2 prosent eller 22,2 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Årsaken til en relativt beskjeden økning, ifølge SSB, er reduksjon i skatteinntektene fra petroleumsnæringen.

718,4 milliarder kroner i skatt så langt i år. Likevel klarer den nye regjeringen og stortingspolitikerne å få til minimale skattekutt i statsbudsjettet for 2014.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami