Ukategorisert

Effektiviseringsprosessen skal snart starte

Forhåpentligvis blir så mange oppgaver overført kommunene og private aktører, at fylkeskommunen og Fylkesmannen blir overflødig.

Å fjerne for eksempel fylkeskommunen som forvaltningsnivå er effektivisering i praksis. Gevinsten trenger ikke bli spesielt stor målt i skattefinansierte penger, men det bør bli en gevinst.

Jardar Jensen (H), statssekretær i Kommunaldepartementet, var en av talerne på konferansen som Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren, arrangerte i Oslo. Statssekretæren sa i sitt innlegg, at arbeidet med å gjennomgå fylkeskommunens, Fylkesmannens og statlige etaters oppgaver snart skal starte. Regjeringen ønsker å gi kommunene mer makt og myndighet.

Liberaleren har gang etter gang mast om å legge ned fylkeskommunen. Kanskje er arbeidet som nå starter det første lille skrittet mot målet? Håpet lever!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer