Ukategorisert

Politikere lover og lyver

Det blir eiendomsskatt i Eid kommune.

Venstre, som har ordføreren i kommunen, har følgende punkt i programmet for inneværende periode:
«Eid Venstre vil ikkje støtte innføring av eigedomsskatt utan at det blir halde ei eiga folkerøysting om saka, der evt. innføring av eigedomsskatt er tidsavgrensa og knytt opp mot større investeringsprosjekt av nytte for heile kommunen som elles ikkje kan realiserast».

Få kommuner som har innført eiendomsskatt har gjort det for en avgrenset periode. Politikerne blir rett og slett avhengige av pengene og det er vanskelig å avvikle skatten etter at den er innført. Tvert imot er det mange kommuner som utvider grunnlaget for eiendomsskatt.

På det siste kommunestyremøtet ble det bestemt at det blir eiendomsskatt i Eid i 2014 på alle typer boliger. I denne runden har politikerne ikke satt skatt på næringsbygg, verk og bruk.

Venstre er det klart største partiet i Eid og Senterpartiet er neststørst.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer