Ukategorisert

Forbud mot tobakk? En gavepakke til kriminelle aktører!

Forbudspolitikk gir kriminelle aktører enorme spillerom. Forbud mot omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter er galskap.

Liberalister vet at forbud og reguleringer stort sett er mislykket, noe narkotikapolitikken beviser på en god måte. Det er uforståelig at godt skolerte mennesker ønsker forbud av produkter det er etterspørsel etter. Forbud betyr i realiteten at politikerne mister muligheten til å regulere markedet, eller de mister muligheten til å regulere hvor stort det illegale markedet skal være.

Det er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som på sikt ønsker å forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter, ifølge VG.

Det er ikke første gangen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke fronter illiberal politikk. Det skjer med ujevne mellomrom, blant annet i september 2012.

La hvert menneske få bestemme over egen kropp, over eget liv. Vi ønsker full frihet med de fordelene og ulempene dette gir!

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer