Ukategorisert

Vi gjør mye galt i utdanningssektoren

Altfor mange elever fullfører ikke videregående skole, en del av et skattefinansiert løp Norge bruker mye penger på.

Bare tre av fire elever fullfører, viser de siste tallene fra Utdanningsdirektoratet, ifølge VG.

Frafallet er farlig høyt ettersom kunnskap i offentlig regi er et prioritert område for politikerne. Vi bruker sykt med skattefinansierte penger på kunnskap, fra barnehage til videregående skole. Elever som dropper ut fra videregående skole kan klare seg godt, men forskning viser at det for mange blir negativt å avbryte videregående opplæring.

Den som på en enkel måte kommer opp med en fasit på et perfekt utdanningssystem, vil bli genierklært. Det er vanskelig, kanskje umulig, å komme med en fasit på hvordan flere ungdommer skal passe inn i de politiske vedtatte rammene.

Det er langt enklere å peke på hva vi gjør galt, i alle fall fra et liberalistisk ståsted. Gjennom utdanningsløpet skal helt ulike mennesker gjennom omtrent det samme. Det må bli problematisk for individ som ikke passer inn i kretsløpet politikerne har vedtatt. Vi er ulike og utdanningsprogrammene tar ikke hensyn til ulikhetene og behovene hvert enkelt individ har for å blomstre.

Istedenfor å pøse mer penger inn i utdanningssektoren, bør forskere og politikerne se på organiseringen. Kritisk søkelys er viktig, slik at feil blir luket bort. Det fortjener borgerne!

Mest lest

Arrangementer