Ukategorisert

Effektivisering i staten

Når det har blitt sendt ut brev for over én milliard kroner er tiden inne for å effektivisere denne delen av den statlige virksomheten.

Regjeringen effektiviserer og det er fornuftig. Skattefinansierte penger bør brukes fornuftig, og digital postkasse kan gi en økonomisk gevinst som bør komme borgerne til gode i form av lavere skatt og/eller avgifter.

De første etatene har tatt i bruk digital postkasse for å sende brev til brukere, og etter hvert vil all post fra det offentlige sendes digitalt.

Statens innkrevingssentral var først ute, og snart vil også NAV sende ut posten sin digitalt. I løpet av de neste to årene kommer alle statlige etater til å være med på ordningen. Derfor er det viktig at du sjekker at kontaktinformasjonen din er riktig og skaffer deg en digital postkasse, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mest lest

Arrangementer