Ukategorisert

Mindre øving uten hjemmelekser

Det er bred enighet om at alle som ønsker å bli god i noe må øve. Hvordan bli god på skolen uten hjemmelekser?

Alternativet en del politikere ønsker, er den såkalte heldagsskolen med bruk av mer skattefinansierte penger på skolen. Liberaleren har skrevet om heldagsskolen.

Røde politikere får nå støtte av Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Utvalget har vedtatt at de ønsker en skole fri for pålagte hjemmelekser, ifølge eget nettsted.

Norsk skoles store problem er ikke at elever får pålagte hjemmelekser, men at altfor mange elever ikke kan lese, skrive eller regne ordentlig. Det problemet blir ikke mindre uten at elevene øver mye mer.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer