Ukategorisert

Festivaltid

Det kryr av festivaler i Norge, spesielt i sommermånedene. Du har som borger finansiert festivaler, selv om du misliker festivalprogrammene.

Det blir arrangert ulike festivaler, faktisk arrangement i mange kulturuttrykk. Fellesnevneren for mange av festivalene, er at de mottar skattefinansierte penger. Noen festivalarrangører mottar betydelig med penger, mens andre får små beskjedne summer fra politisk vedtatte budsjett.

Både staten, fylkeskommuner og kommuner bidrar til floraen av festivaler. Få, om noen, reagerer på at politikerne bruker skattefinansierte penger på denne delen av kultursektoren.

Skattefinansiert støtte betyr at borgerne med tvang må finansiere tiltak byråkrater og politikere støtter. Festivalstøtten er også med på å skape ulike konkurransevilkår mellom aktørene i markedet.

Ja til større debatt om kulturpolitikken, og debatt om skattefinansiert støtte til festivaler bør være en naturlig del av debatten.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
  • Ja til bompengerJa til bompenger
    Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.