Ukategorisert

Mer førstegangstjeneste?

Det er en stund før forslagene havner på bordet til politikerne, men langt fra alle signalene fra forsvarssjefen og ledergruppen er positiv lesing.

Det er nettstedet aldrimer.no som presenterer forslag fra fagmilitære råd. Rådet skal etter planen legge frem sine forslag for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innen 1. oktober i år.

I artiklene fremgår det at Forsvaret planlegger å bruke vernepliktige i lang større grad enn det som har vært vanlig de siste årene. Ettersom politikerne har sørget for kjønnsnøytral verneplikt, har Forsvaret enorm tilgang på slaver.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
ståle Eliassen
ståle Eliassen
5 years ago

Nå er jo antallet som fullfører førstegangs tjeneste i Norge lavt. Ca 12,5% av et fødselskull. Eller ca 23 % for gutter. Det betyr i praksis, at hvis du ikke ønsker å gjøre tjeneste så slipper du. Men bør man ikke stille opp og være villig til å verne det samfunnet man er en del av ? Ja jeg er enig i at ikke alle kan / bør gjøre det med våpen, men man kan gjøre andre ting. Sivil forsvaret trenger folk, røde kors og andre frivillige grupper osv. Bør vi ikke egentlig ønske å verne om vårt eget samfunn… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv