Ukategorisert

Miljøpartiet De Grønne er venstreorientert

Miljøpartiet De Grønne hevder med relativ lav troverdighet, at partiet er blokkuavhengig. Erfaringer fra kommuner der partiet er representert viser at partiet i stor grad stemmer med den såkalte venstresiden.

Det er Civita som gjennom et nytt notat tydeliggjør hvorfor det er vanskelig å ta Miljøpartiet De Grønne seriøst i påstanden om blokkuavhengighet.

Det spiller for så vidt liten rolle for politikken om Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengig eller ikke. Avstanden mellom de politiske alternativene i mange kommuner er små. Å bli stemplet som venstreorientert betyr i praktisk politikk kun nyanseforskjeller fra mange Høyre-lag i Norge. Dessverre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer