Ukategorisert

Endelig kom rådet fra forsvarssjefen

Etter ett år med utredninger er rådet fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen klart.

Deler av innholdet har vært kjent en stund etter ulike lekkasjer. Derfor er det kun en viss spenning knyttet til selve dokumentet. Det mest spennende etter at forsvarssjefen har offentliggjort rådet, er debatten rundt arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen legger frem forslaget for Stortinget våren 2016.

Vil politikere som ønsker å styrke Forsvaret og forsvarsevnen følge opp med nødvendige bevilgninger? Hvis ja, hvordan skal de finansiere milliarder av kroner i økte utgifter? Nye skatter/avgifter eller omprioritere mellom sektorene i statsbudsjettet?

Vil det politiske flertallet fortsatt underfinansiere forsvarsevnen? Hvis ja, hvor lenge før stortingspolitikere innrømmer at Norge har minimal forsvarsevne? Bruke mindre skattefinansierte penger på Forsvaret enn forsvarsvennlige ønsker, er et legitimt standpunkt,

Debatten om langtidsplanen blir spennende! Bli med på debatten du også!

Les: Et forsvar i endring, via Forsvaret.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer