Ukategorisert

Betydelig mindre innbetaling av petroleumsskatt

Det ble betalt inn 796 milliarder kroner i skatt i Norge i 2015. Penger som bidrar til en gigantisk offentlig sektor.

796 milliarder kroner i skatt er så mye penger, at politikernes debatter om skattepolitikken i mediene fortoner seg som debatter om lommerusk.

Selv om 796 milliarder kroner er store innbetalinger, kom det inn 44 milliarder kroner mindre enn i 2014. Det er reduserte innbetalinger av skatt på utvinning av petroleum som er årsaken til lavere skatteinngang.

I 2015 ble det betalt inn 104 milliarder kroner i petroleumsskatt. Dette er 66 milliarder mindre enn i 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor reduserer borgernes frihet.

Liberalister ønsker velferd, men det er ikke likhetstegn mellom velferd og skatt.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer