Ukategorisert

Bevæpning av politiet i Stortinget

Politikere som ønsker at politiet skal være bevæpnet må jobbe for å samle støtte til forslag i Stortinget om å bevæpne norsk politi.

Blir det flertall i Stortinget for bevæpning, vil mannskapet i politiet få bære våpen.

Den midlertidige bevæpningen i Norge blir avviklet, senest onsdag 3. februar. Politidirektoratets vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Fra neste uke vil fremskutt lagring, altså våpen i kjøretøyene til mannskapet, være den gjeldende ordningen i Norge. Det er mer enn greit nok ettersom det ikke er politisk flertall for generell bevæpning i Norge.

Skal bevæpning bli en fast ordning, må et flertall på Stortinget endre standpunkt. I teorien kan vi etter valget i 2017 få et nytt stortingsflertall som er for bevæpning av politiet.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 24. november 2014. Det er så lenge, at en del har stilt spørsmål ved ordet «midlertidig».

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ja til bompengerJa til bompenger
    Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
  • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
    Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.