Ukategorisert

Flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår

Avgiften flertallet vedtok en sen nattetime på Stortinget for at budsjettsamtalene skulle gå opp, har en rekke forutsette bivirkninger.

Liberalister vet at reguleringer stort sett er mislykket. Politiske inngrep i markedet gir forutsette og uforutsette bivirkninger. Stortingets flyseteavgift er et glitrende eksempel!

Mange har reagert på avgiftsvedtaket. Sist ute på nasjonalt plan er Konkurransetilsynet som mener avgiften kan føre til ulike konkurransevilkår. Er det noe politikerne bør jobbe for, er det at ulike aktører konkurrerer så likt som overhode mulig.

–Konkurransetilsynet mener den foreslåtte avgiften kan være skadelig for konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Disse virkningene bør utredes nærmere før avgiften eventuelt innføres, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese, ifølge Konkurransetilsynet.no.

Flyseteavgiften er en særavgift på flyreiser vedtatt av Stortinget. Avgiften er dessverre planlagt innført fra 1. april i år. Det blir ilagt en avgift på alle avgangene fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer