Ukategorisert

Nedgang i skatteinngangen

Til tross for nedgang i skatteinngangen betaler personlige skatteytere inn mer skatt i 2016 sammenlignet med samme periode i fjor.

Fra januar til mai ble det betalt inn 397 milliarder kroner i skatt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det meste av innbetalingene kommer fra personlige skatteytere.

Det som bør bekymre politikerne, bortsett fra at borgerne betaler mye skatt, er at skattefinansierte utgifter øker, mens det er nedgang i skatteinngangen.

Mest lest

Arrangementer