Ukategorisert

De viktigste kontraktene er med seerne og kundene

Kulturdepartementet har innen fristens utløp ikke mottatt noen søknader om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster, melder Kulturdepartementet i en pressemelding på Regjeringen.no.

Det betyr at TV2 har droppet å søke på allmennkringkasteravtalen. Mer enn greit ettersom vi bør ha kommet så langt, at staten ikke gir noen utvalgte aktører fordeler eller ulemper i driften. Det bør være like konkurransevilkår mellom alle aktørene, uten innblanding fra staten.

TV2 ønsker å fortsette som allmennkringkaster, men etterlyser motytelser for merkostnader. På sikt kan kravet bli innfridd, men det er synd. Det svekker et friere marked.

Aktørenes viktigste kontrakter er med seerne og kunder som gir inntekter. Dette bør de fleste være enige om, men det betyr kursendring med betydelige endringer av NRK. Dessverre er det et stort flertall på Stortinget for en statlig gigant som ødelegger for private aktører.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
    Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.