Ukategorisert

De viktigste kontraktene er med seerne og kundene

Kulturdepartementet har innen fristens utløp ikke mottatt noen søknader om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster, melder Kulturdepartementet i en pressemelding på Regjeringen.no.

Det betyr at TV2 har droppet å søke på allmennkringkasteravtalen. Mer enn greit ettersom vi bør ha kommet så langt, at staten ikke gir noen utvalgte aktører fordeler eller ulemper i driften. Det bør være like konkurransevilkår mellom alle aktørene, uten innblanding fra staten.

TV2 ønsker å fortsette som allmennkringkaster, men etterlyser motytelser for merkostnader. På sikt kan kravet bli innfridd, men det er synd. Det svekker et friere marked.

Aktørenes viktigste kontrakter er med seerne og kunder som gir inntekter. Dette bør de fleste være enige om, men det betyr kursendring med betydelige endringer av NRK. Dessverre er det et stort flertall på Stortinget for en statlig gigant som ødelegger for private aktører.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer