Ukategorisert

Facebook.com må få bestemme over egen drift

Det er kun den private eiendomsretten som skal begrense ytringsfriheten.

Det har de siste dagene vært massive medieoppslag der ulike personer kritiserer praksisen til Facebook.com for sletting av innlegg og bilde. Kritikk er forståelig, men vi må aldri glemme at det er Facebook-konsernet som må bestemme over Facebook.com.

Liberaleren er veldig liberal i spørsmål om ytringsfriheten, men vi glemmer ikke prinsippet om at eiendomsretten skal begrense ytringene. De som er uenige i Facebook-praksisen kan lage sitt eget nettsted med plass til ytringer som Facebook.com misliker.

Mest lest

Arrangementer