Ukategorisert

Mange kommuner har endret skolestrukturen

I mange kommuner har skolestrukturen blitt endret de siste årene. Årsaken til større enheter har vært økonomi, en måte å bruke skattefinansierte penger på en bedre måte.

Nå mener forskere at det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, ifølge Forskning.no.

–Da har vi tatt med hva det koster å skysse elevene, og hvor lang reiseveien vil for enkelte elever. Det som ikke er med i regnestykket, er hva dette betyr i tapt fritid og søvn for elevene, forklarer forsker ved Nordlandsforskning, Jarle Løvland.

I tillegg til å se på økonomien i de ulike alternativene har forskerne snakket med elever, lærere og rektorer ved flere av skolene i Vågan kommune. Med i vurderingen er også skolens betydning for lokalsamfunnet og den pedagogiske kvaliteten ved de ulike skolene.

Det finnes helt sikkert eksempel fra kommune-Norge der sentralisering har gitt en betydelig økonomisk gevinst.

Mest lest

Arrangementer