Ukategorisert

Skjerper skatter og avgifter, men ikke skremmende mye

SVs forslag til statsbudsjett for 2017 er et dårlig forslag for liberalister, men for mange andre er forslaget trolig helt greit.

Det er nemlig ikke enorme forskjeller mellom regjeringens forslag og forslaget SV presenterte i dag. Partiet skjerper riktig nok skatter og avgifter med en del milliarder kroner, men ikke skremmende mye sammenlignet med de andre partiene. SV har blitt et parti som ligner på de partiene på Stortinget.

Årsaken til at liberalister kolliderer med SV, er at vi ønsker minst mulig makt til politikerne og mest mulig frihet til borgerne. Reell frihet får borgerne best gjennom å beholde mer av egne penger. Spørsmål om skatter og avgifter er verdispørsmål.

Se partiets alternative forslag, på SV.no. Skatter og avgifter fra side 68.

Mest lest

Arrangementer