Ukategorisert

Flertall for økt ytringsfrihet?

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater, har blitt komitébehandlet i Justiskomiteen på Stortinget.

Bakgrunnen for forslaget fra SV-politikerne, er at 31. mars 2016 leste den prisvinnende humorprogramlederen Jan Böhmermann opp et satiredikt på TV rettet mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det tyske utenriksdepartementet mottok som følge av satirediktet en «diplomatisk note» fra Tyrkia der de krever at Böhmermann blir straffet for krenkelser. Ifølge tysk straffelov er det ulovlig å fornærme en utenlandsk statsleder eller et medlem av en utenlandsk regjering.

Jurist og forsker Anine Kierulf sier at den gjeldende paragrafen gjør det mulig for en norsk komiker å bli straffeforfulgt for å harselere med representanter for andre land, slik Böhmermann nå blir straffeforfulgt for sin Erdogan-satire. Flere jurister, inkludert Kierulf selv, påpeker at terskelen for at dette skal skje er høy, men understreker likevel at det er fullt mulig, rett og slett fordi bestemmelsen finnes. Paragrafen ble som kjent videreført i den nye straffeloven som trådte i kraft i 2015. Forslagsstillerne kan ikke se noen grunn for at det
skal finnes en slik bestemmelse i straffeloven. Vold og trusler er regulert gjennom andre deler av straffeloven, og de samme vilkår bør legges til grunn for å bedømme slike handlinger uansett hvem som er offeret. Det at noen representerer en fremmed stat, forplikter oss på ulike vis som nasjon, men det bør ikke gi en egen beskyttelse mot fornærmende utsagn. Det er også svært viktig at straffeloven ikke gir det inntrykk at man fornærmer eller krenker en stat ved å fornærme eller krenke en person som representerer den, ifølge Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen.

Justiskomiteen har innstilt at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i straffeloven 2005 § 184 a.

Representantforslaget ble fremmet i slutten av april. Første behandling er satt til 2. desember. Komiteens innstilling ble avgitt 15. november, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer