Ukategorisert

Standardiserte tobakkspakninger trer i kraft under H/FrP-regjeringen

Dagens stortingsflertall og H-FrP-regjering burde gitt en politikk der formynderne fikk mindre å si i Norge, men slik har det ikke blitt.

1.juli trer lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger i kraft. Formålet skal visstnok være å forhindre at barn og ungdommer begynner å bruke tobakksprodukt.

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke brukes verken på pakninger eller produkter.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har frontet denne saken. Erfaringer fra utlandet er ikke entydige. Det er ikke automatikk i at tiltaket fungerer slik regjeringen håper.

Standardiserte tobakkspakninger bryter med ytringsfriheten, en frihet som står sterkt i festtaler i Norge.

Standardiserte tobakkspakninger blir innført når «frihetspartiene» Høyre, FrP og Venstre har flertallet på Stortinget.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer