Ukategorisert

Hvis liberalister styrte Norge ville landet vært et skatteparadis

Det er debatt om Paradise Papers etter oppslag i Aftenposten om at internasjonale politikere og nordmenn har plassert penger i det som blir definert som skatteparadis.

Skatteparadis er land med lav skatt. Lav skatt skal i utgangspunktet gi stor reel frihet. Vi bør strekke oss etter å være lavskatteland, altså et land med stor frihet over egne penger.

Dersom liberalister styrte Norge, utgjorde regjeringen med flertall på Stortinget, ville Norge vært et skatteparadis. Vi ønsker at borgerne og næringsaktørene skal beholde egne penger, og betale for eget forbruk. Lav skatt betyr betydelig mer frihet, men også mye større ansvar.

Lavt skattetrykk, altså et system med frihet og ansvar, er et rettferdig system. Systemet spenner bein på politikere som mener skattefinansierte penger er avgjørende for velferd til befolkningen.

Om liberalister kommer til å styre Norge? Nei, ikke i overskuelig fremtid i alle fall. Og FrP er ikke et liberalistisk parti!

Mest lest

Arrangementer