Ukategorisert

Advarer mot Venstre-forslag i budsjettforhandlingene

Egil Kr. Olsen, president i Kongelig Norsk Båtforbund, argumenter godt for fortsatt avgiftsfritaket på båtdiesel.

Venstre har varslet at de vil gå inn for å fjerne avgiftsfritaket på båtdiesel. Hvis partiet får tilslutning i forhandlingene med regjeringspartiene og KrF, vil dette i så fall få meget store negative konsekvenser på flere områder; både økonomisk og miljømessig, ifølge Kongelig Norsk Båtforbund.

Kongelig Norsk Båtforbund mener sjø- og båtliv er en av landets største friluftsaktiviteter. Over halvparten av befolkningen er på båttur en eller flere ganger i løpet av året. Vesentlig økte kostnader ved båtbruk kan føre til at færre velger å anskaffe båt og vil heller anskaffe bobil eller bruke feriene på flyturer til sydlige strøk, med de miljømessige konsekvensene dette innebærer. Rent økonomisk betyr det at penger som ellers ville blitt brukt i Norge blir lagt igjen i utlandet.

–De som allerede har båt, og fortsatt vil beholde den, vil bruke båten mindre og på kortere turer. Dette vil få negative økonomiske konsekvenser for næringslivet i kystkommunene, og spesielt i grisgrendte kommuner hvor båtturismen får stadig økende betydning for næringsgrunnlaget, melder fra Kongelig Norsk Båtforbund i en pressemelding.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer