Ukategorisert

Vil ivareta barns personvern

Venstre er ett av personvernpartiene på Stortinget, selv om det finnes personvernforkjempere som er uenige i noen av det Venstre foreslår.

Alle debatter fra liberale om personvern er som regel gode debatter. Personvernproblematikken fortjener økt oppmerksomhet. Venstre bidrar til gode debatter og økt oppmerksomhet om personvern.

Stortingsrepresentanter fra Venstre har levert inn representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern. Trine Skei Grande, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Grunde Almeland, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth, ønsker blant annet at Stortinget skal be regjeringen opprette en personvernkommisjon for barn og unge. Venstre ønsker for eksempel forbud mot kameraovervåkning i undervisningstiden på skoler og i oppholdstiden i barnehager.

Forslagene fra Venstre, hentet fra Stortinget.no:
1. Stortinget ber regjeringen opprette en personvernkommisjon for barn og unge.

2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om forbud mot kameraovervåkning i undervisningstiden på skoler og i oppholdstiden i barnehager.

3. Stortinget ber regjeringen innføre krav om at foreldre skal forelegges informasjon som er registrert om barna sine, før de kan samtykke til overføring av informasjonen fra barnehage til skole og mellom utdanningsinstitusjonene. Unntak fra dette kan bare gjøres av hensyn til barnet.

4. Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer for skoler og barnehager for registrering og overføring av personopplysninger om barn i barnehage og elever i skolen.

5. Stortinget ber regjeringen sikre at barn og foresatte får informasjon om nettvett og personvern på helsestasjonen, i barnehagen og i skolen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
  • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
    Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.