Magasin

Ledighetstall forteller ikke nødvendigvis mye om økonomien

Arbeidsledigheten i Norge ligger på 2,3 prosent. Likevel er kun halve landet i jobb.

Ja, du leser riktig. Disse to tingene kan være sant samtidig.

Det er visstnok tre typer løgner: løgner, fordømte løgner og statistikk. Som regel handler ordtaket om at man kan benytte statistikk til å underbygge hvilket som helst poeng.

Dette er veldig viktig – og noe en bør være seg bevisst. Men viktigere er det at statistikk er basert på en rekke forutsetninger om virkeligheten. Og som regel forteller én statistikk kun én side av virkeligheten.

Ta arbeidsledighet. Ifølge SSB var «sesongjustert arbeidsledighet» i november 2017 på 4,2 prosent. SSB baserer sine tall på en intervjumetode kalt Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Ifølge NAV var tallet i november på 2,3 prosent. Det er en rekke forutsetninger som gjør at SBBs og NAVs tall er meget ulike. For eksempel er NAV-tallet basert på hvor mange som mottar dagpenger, mens SSB i prinsippet inkluderer mennesker som søker jobb, men ikke mottar dagpenger.

TV2 hadde en sak om de divergerende arbeidsledighetstallene. TV2s journalister regnet seg frem til at det var store mørketall – for eksempel på grunn av at mennesker som er på arbeidsavklaringspenger, men som vil ut i jobb, ikke er med i NAVs statistikk over arbeidsledighet. TV2s sak fra januar 2017 viste til at det visstnok er 88 000 slike tilfeller.

Da TV2 hadde regnet seg ferdig kom de frem til at arbeidsledigheten i Norge i virkeligheten var 7,8 prosent. I så fall er det snakk om rundt 223 000 innbyggere.

Her er noen andre tall. Rundt 900 000 innbyggere mottar alderspensjon. Disse registreres naturligvis ikke som arbeidsledige. Dette er en gruppe i vekst, og «eldrebølgen» er kun i sin spede begynnelse.

Rundt 330 000 innbyggere mottar uføretrygd, herunder også arbeidsavklaringspenger, der TV2 påpekte at det finnes mange arbeidssøkere som ikke er med i NAVs arbeidsledighetsstatistikk.

Rundt 1,1 millioner nordmenn er mellom 0 og 17 år. Barnearbeid er forbudt, men det er jo noen yrkesaktive i denne kategorien.

78,4 prosent av befolkningen i Norge mellom 20 og 64 år er, ifølge SSB, yrkesaktive. Dette tilsvarer rundt 2,6 millioner innbyggere. I disse tallene er det også en rekke forutsetninger, blant annet regnes man som sysselsatt om man har hatt én time eller mer inntektsgivende arbeid i den aktuelle uken AKU baserer seg på.

Men arbeidsledigheten i Norge er 2,3 prosent eller 4,2 prosent. Eller noe.

Jeg mistenker at det store flertallet i Norge ser på arbeidsledighetstallene for Norge og blir beroliget. Den norske modellen lever i beste velgående. Blant de laveste arbeidsledighetstallene i Europa. Nothing to see here.

Men de forteller åpenbart bare en del av historien om hvordan økonomien går i et land. For det er kun halvparten av Norges befolkning som er i en eller annen form for betalt jobb.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer