Ukategorisert

En sak i Høyesterett som opptar bilkjøpere og bilbransjen

Onsdag 21. mars starter en sak i Høyesterett, en sak det er vanskelig å vite konklusjonen på.

Spørsmålet er om en bruktbilkjøper også etter salg mellom private kan klage direkte til verkstedet på en jobb gjort da forrige eier eide bilen, eller om vedkommende må klage til tidligere eier som tar det videre med verkstedet.

Et NAF-medlem kjøpte for noen år siden en bruktbil av et dødsbo. Bilens registerreim hadde blitt skiftet av tidligere eier på et godkjent verksted. Etter en stund får bilen motorhavari. Lagmannsrettens dom slår fast at det var gjort feil under arbeidet med skifte av registerreim og det førte til motorhavariet. Uenigheten går på om NAF-medlemmet kan fremme kravet direkte mot verkstedet, eller om han er henvist til å måtte fremme dette kravet mot dødsboet som igjen må fremme kravet mot verkstedet.

Derfor har saken nå kommet til Høyesterett som skal ta stilling til om kjøpsloven § 84 annet ledd gir en slik direktekravsrett eller om denne bestemmelsen kun gir en rett til å gå på tidligere yrkesselgere, det vil si forhandlere. NAF og bilbransjen er uenige om hvordan loven skal forstås på dette punktet, ifølge en pressemelding fra NAF.

Ettersom problemstilling er vanlig, er det greit at spørsmålet får en avklaring. Det blir gjennom frivillige avtaler mellom privatpersoner solgt mange biler hvert år. Det er, ifølge NAF, relativt vanlig at ny eier opplever problemer knyttet til tidligere verkstedsbesøk.

Det enkleste ville vært at det er hjemmel for direktekravsrett, men samtidig vil direktekravsretten involvere en part som i utgangspunktet ikke var en del av den frivillige avtalen. Det er forståelig at både NAF og bilbransjen er spente på konklusjonen til Høyesterett.

Tags:

Mest lest

Arrangementer