Ukategorisert

Folkeavstemming i Finnmark

Til tross for at Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark, skal Finnmark fylkeskommune gjennomføre folkeavstemming om sammenslåingsspørsmålet.

Det kommer til å bli et klart nei i folkeavstemmingen, mandag 14. mai. Spørsmålet borgerne blir stilt er ja eller nei til å slå Finnmark sammen med Troms.

Resultatet av avstemmingen er uten betydning ettersom vedtakene om sammenslåing har blitt gjort av Stortinget, vedtak regjeringen følger opp. Ingen ting tyder på at en symbolsk avstemming snur stortingsflertallet. Fylkeskommunen og kommunene bruker skattefinansierte penger på avstemmingen, penger som kunne vært brukt på skole eller fylkesveger.

Troms og Finnmark skal bli sammenslått 1. januar 2020. Sammenslåing i kommunal sektor er effektivisering, selv om det finnes eksempel fra Danmark på at færre kommuner ikke ga økonomisk gevinst for skattebetalerne.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer