Ukategorisert

Norge endrer narkotikapolitikken

Det har vært en lang kamp for mange i Norge, men endelig når liberalere noen delmål i kampen for mer human narkotikapolitikk.

Samfunnet reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk blir flyttet fra justissektoren til helsesektoren. I statsråd 23. mars har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen.

Alle som er mot kursendringen, og det er noen av dem, forsvarer en kurs som har vært mislykket på mange måter. Selv om det er gledelig med endring må vi fortsatt argumentere mot personer som har grodd fast i utdaterte standpunkt.

Utvalget regjeringen har nedsatt skal blant annet utrede hvor mye narkotika som skal regnes for å være en brukerdose, hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis den enkelte som blir tatt med narkotika, og hva som bør skje dersom en person ikke følger opp tilbud/sanksjoner som er gitt. Mandatet til utvalget viser at vi har langt igjen for å komme dit liberalister vil, men hvert fremskritt er verdt en markering.

Det er Runar Torgersen. førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016, som skal lede utvalget. Med seg har han Henriette Sinding Aasen, Moses Deyegbe Kuvoame, Mona Michalsen, Anne Helene Fraas Tveit, Trine Funder Amundal, Sverre Martin Nesvåg, Kenneth Arctander Johansen, Wibecke Års og Rune Solberg Swahn.

Det største og ledende partiet i regjeringen, Høyre, vedtok for noen år siden nulltoleranse mot narkotika. Siden 2010 har det skjedd en revolusjon i Høyre på dette politikkområdet.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer