Ukategorisert

Påskeåpne butikker?

Når vi føler vi vet resultatet fra debatten om søndagsåpne butikker, er det lite som tyder på at et politisk flertall vil tillate påskeåpne butikker i Norge.

I Norge skal politikerne regulere det meste, også åpningstider i private butikker.

Det er Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for FrP, som ønsker en ordning med påskeåpne butikker, ifølge Nationen.no.

Det er viktig og riktig med forslag om liberalisering av regelverket, men forventningene til påskeåpne butikker i Norge i overskuelig framtid er lav.

Mest lest

Arrangementer