Ukategorisert

Revidert nasjonalbudsjett

Henrik Asheim (H), leder i finanskomiteen på Stortinget, har på sosiale medier forklart enkelt hva et revidert nasjonalbudsjett er.

Asheim har med få ord forklart at det finansministeren har lagt fram i dag er et revidert statsbudsjett, altså tatt høyde for at noe blir dyrere og noe blir billigere.

Det er begrenset for hva som blir revidert og derfor er forhåpningen små om store og varige endringer, for eksempel innenfor skatte- og avgiftspolitikken. Det regjeringen har fått til og foreslått er avgiftslettelser for små bryggeri. En liten sak i den store sammenhengen, men viktig nok for aktørene som brygger øl fra småbryggeri.

Regjeringen.no ligger nøkkeltallene.

Opposisjonen reagerer på noen av forslagene. Slik er det alltid, en del av det politiske spillet mellom partiene. Sannheten er at de største partiene på Stortinget er enige om det aller meste i økonomisk politikk.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer