Ukategorisert

Sommerpatruljen er på vegene igjen

LOs Sommerpatrulje er igjen på norske veger.

Skribenten har de siste dagene snakket med ungdomssekretærer i LO som mener patruljen er like viktig i dag som for et par tiår siden.

Sommerpatruljen er en vellykket kampanje for fagbevegelsen samtidig som den informerer ungdommer om rettigheter og plikter i arbeidslivet, i henhold til arbeidsmiljøloven.

Ungdomssekretærene Liberaleren har vært i kontakt med, forteller at det tidligere var mer markante brudd; mens nå er flere bedrifter på kant med ordningen om verneombud, og arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven er streng og komplisert. Den innskrenker frihet, men reduserer også ansvar i arbeidslivet. Det er fullt forståelig at LO og LOs Sommerpatrulje forsvarer arbeidsmiljøloven, men det er rom for betydelige liberaliseringer i lovverket. Hvorfor tone ned avtalefriheten?

Ettersom vi er midt i årets LOs Sommerpatrulje, passer det med artikkelen Per Aage Pleym Christensen skrev i 2006. Artikkelen er like aktuell 12 år etter at den ble skrevet og det bør være et tankekors, også for LO.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer