Ukategorisert

Penger til oppdrettskommuner

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner deler 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet.

Mandag offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet hvor mye kommuner med lakseoppdrett får fra fondet. Mange kommuner, spesielt de mindre kommunene i folketall, får en stor engangsutbetaling på millioner av kroner.

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskap kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

Liberalere i kommunepolitikken og fylkespolitikken bør jobbe for at ingen av kommunene/fylkeskommunene bruker pengene til drift. Politikere bør ikke bruke tilskuddene fra Havbruksfondet til å blåse opp kommunal sektor. Bruk pengene til å betale ned gjeld eller nødvendige infrastrukturtiltak!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer